KATRAMOPOULOS JEWELLERY
Kriezotou 14,  Athens 106 71,  Greece

T : +30 210 36 27 488 / +30 210 36 29 796
F :  +30  210 36 07 989 
E : katramopoulos@katramopoulos.gr